P

parser-hpps-jablonecek

Parser webu http://hydro.chmi.cz/hpps/popup_hpps_prfdyn.php?seq=307116 - odlovení prvních 7 řádků z vodočtu - desetiminutové hodnoty